Български  English   Home > Hotels in Ledenik, Veliko Tarnovo Region
Moskito Villas
€13
Moskito Villas   guest house
tel.: +359 885 280 288, Ledenik (Район: 3 km from Veliko Tarnovo)
Complex Chiflika
€28
Complex Chiflika   complex
tel.: +359 888 311 002, +359 878 475 019, Ledenik (Район: 2 km from Veliko Tarnovo)
Hotels and accommodations close to LedenikHotels close to Ledenik
Hotel Complex Bryasta   Hotel 3 Starscomplex
tel.: +359 899 134444, Veliko Tarnovo (Area: 8 km from Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Elena   Hotel 3 Stars
21B Bulgaria Blvd., tel.: +359 62 624103, Veliko Tarnovo (Area: close to central Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Stadion Hotel   Hotel 1 Star
14, Todor Balina Str., tel.: +359 62 620324, Veliko Tarnovo (Area: in the centre of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel & Restaurant Arena Tarnovo   Hotel 3 Stars
2 Slavyanska Str., tel.: +359 62 670 740, Veliko Tarnovo (Area: next to Ivaylo Stadium)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Akvaya   Hotel 3 Stars
40, Lyuben Karavelov Str., tel.: +359 62 620224, Veliko Tarnovo (Area: City centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Concorde   Hotel 3 Stars
14 Tsanko Tserkovski Str., тел.: +359 62 602211, Veliko Tarnovo (Area: in central Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Tarnovo   Hotel 3 Stars
25, Marno Pole Str., tel.: +359 62 651199, +359 894 605248, Veliko Tarnovo (Area: close to Park Marno Pole)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Premier Hotel   Hotel 4 Stars
1, Sava Penev Str., tel.: +359 62 615555, +359 886 056565, Veliko Tarnovo (Area: City centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Alegro   Hotel 3 Stars
15, Tsar Teodor Svetoslav Str., tel.: +359 62 602332, Veliko Tarnovo (Area: City centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Anhea   Hotel 1 Star
32, Nezavisimost Str., tel.: +359 62 577713, +359 885 971313, Veliko Tarnovo (Area: close to the city centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Guest House Petra   guest house
23, Dondukov Str., tel.: +359 62 639850, +359 896 891197, Veliko Tarnovo (Area: City Centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Guest Rooms Tarnovski Dom   Hotel 1 Star
38 Hristo Botev Str., tel.: +359 888 374554, +359 895 425568, Veliko Tarnovo (Area: close to the city centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Complex Maximus   Hotel 2 Stars
9 Nezavisimost Str., tel.: +359 62 601 577, Veliko Tarnovo (Area: in central Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Real   Hotel 1 Star
2, Kolyo Gaytandzhiyata Str., tel.: +359 62690260, +359 879357575, Veliko Tarnovo (Area: in the town centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Interhotel Veliko Tarnovo   Hotel 4 Stars
2, Alexander Penchev Str., tel.: +359 889 936365, +359 887 805204, Veliko Tarnovo (Area: City centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Panorama   Hotel 4 Stars
63, Stefan Stambolov Str., tel.: +359 62 602600, Veliko Tarnovo (Area: in the city center)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Guest House Ivanovata Kashta   guest house
5 Vastanicheska Str., tel.: +359 62 602021, +359 886 438370, Veliko Tarnovo (Area: in the old quarter of Veliko Tarnovo, Varusha District)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Meridian Hotel Bolyarski   Hotel 4 Stars
53A Stefan Stambolov Str., tel.: +359 62 613200, +359 884 704145, Veliko Tarnovo (Area: City Center)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Assenevtsi   Hotel 1 Star
44, General Gurko Str., tel.: +359 882 445202, Veliko Tarnovo (Area: in the old part of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Fotiadis   Hotel 1 Star
20, Vastanicheska Str., tel.: +359 884 235122, Veliko Tarnovo (Area: in central Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Family Hotel Stambolov   guest house
27, Stefan Stambolov Str., tel.: +359 62 650082, Veliko Tarnovo (Area: in the old quarter of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Slavic Soul   Hotel 2 Stars
21 Nikola Zlatarski Str., tel.: +359889744410, +359877001664, Veliko Tarnovo (Area: in the old part of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Kiev   Hotel 3 Stars
4, Velchova Zavera Sq., tel.: +359 62 600571, +359 898 549826, Veliko Tarnovo (Area: in the broad central area)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Trendy Inn   Hotel 2 Stars
3 Deseti Fevruari Str., tel.: +359 887 702911, Veliko Tarnovo (Area: in the old part of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Comfort   Hotel 2 Stars
5, P. Tipografov Str., tel.: +359 62 628728, +359 885 628728, Veliko Tarnovo (Area: Kirkov Square)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Grand Hotel Yantra   Hotel 4 Stars
2, Opalchenska Str., tel.: +359 62 600607, Veliko Tarnovo (Area: close to Tsarevets Hill)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Boliari   Hotel 3 Stars
2 Ivanka Boteva Str., tel.: +359 62 606002, Veliko Tarnovo (Area: in the old part of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Tarnava   Hotel 3 Stars
6 Ivan Vazov Str., tel.: +359 62 603 862, Veliko Tarnovo (Area: 200 m from the Tsarevets Fortress)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Lucky   Hotel 2 Stars
3, Nikola Pikolo Str., tel.: +359 62 651224, +359 889 355088, Veliko Tarnovo (Area: in the old quarter of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Sheinovo House   guest house
6 Sheinovo Str., tel.: + 359 895 506 496, Veliko Tarnovo (Area: in the old part of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Minotel Rashev   Hotel 3 Stars
2, Nikola Pikolo Str., tel.: +359 62 622228, +359 888 788432, Veliko Tarnovo (Area: city centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Silvestar Family Hotel   Hotel 3 Stars
18, Silverstar Penov Str., tel.: +359 62 602025, Veliko Tarnovo (Area: 100 m from Tsarevets Hill)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Boutique Hotel Studio   Hotel 3 Stars
4, Todor Lefterov Str., tel.: +369 62 604010, +369 895 715 577, Veliko Tarnovo (Area: in the old quarter of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hostel Mostel   hostel
10 Iordan Indjeto Str., tel.: +359 897 859 359, Veliko Tarnovo (Area: in the historic area of Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Tsarevets   Hotel 3 Stars
23, Chitalishtna Str., tel.: +359 62 601885, +359 886 462626, Veliko Tarnovo (Area: in the city centre)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Hotel Hubavata Kushta   Hotel 2 Stars
1, Hristo Ivanov Vojvoda Str., tel.: +359 897 976 609, Veliko Tarnovo (Area: near the entrance of Tsarevets Fortress)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Sveta Gora Complex   Hotel 2 Starscomplex
tel.: +359 62 634 810, +359 888 331 720, Veliko Tarnovo (Area: 1,5 km from central Veliko Tarnovo)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Rachev Hotel Residence   Hotel 4 Stars
2, Dimitar Papazov Str., tel.: +359 882 102121, Arbanassi (Area: next to Uspenie Bogorodichno Monastery)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

House Izgrev   Hotel 1 Starb & b
16, Georgi Kardzhiev Str., tel.: +359 62 606234 , Arbanassi (Area: close to the centre of Arbanassi)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Guest House Pri Chakara   guest house
24, Sveti Nikola Str., tel.: +359 888 055 508, Arbanassi (Area: in the outskirts of Arbanassi)
DETAILS
WEBSITE
LOCATION

Outdated profiles:  Guest House Han Chiflika